книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
"Утопический" взгляд Платона на экономику. Определение "справедливости" ( Контрольная работа, 17 стр. )
Аристотель и Платон ( Контрольная работа, 15 стр. )
Аристотель о государстве и праве ( Контрольная работа, 19 стр. )
Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию действующего права и в процесс рецепции римского права в странах Западной Европы ( Контрольная работа, 25 стр. )
Возникновение и сущность народничества. Основные направления народничества ( Контрольная работа, 16 стр. )
Вчення Ж.-Ж. Руссо про суспільний договір (Украина) ( Контрольная работа, 15 стр. )
Государство и право по Аристотелю ( Контрольная работа, 16 стр. )
Гуманістичні традиції української політичної думки (Украина) ( Контрольная работа, 17 стр. )
Демократия и права человека и гражданина ( Контрольная работа, 14 стр. )
Изложите взгляды одного или нескольких мыслителей России (IX -XVIII вв.) на личностные качества главы государства. ( Контрольная работа, 10 стр. )
Ідеологія й утопія (Украина) ( Контрольная работа, 17 стр. )
Основні віхи історії зарубіжної думки про політику (Украина) ( Контрольная работа, 14 стр. )
Основные теоретические концепции развития общества ( Контрольная работа, 17 стр. )
Основные черты политико - правовой мысли средневекового общества. Государство и право в учениях Фомы Аквинского ( Контрольная работа, 17 стр. )
Политико-правовые взгляды софистов. Политический радикализм Руссо. Политические идеи Н.М. Карамзина ( Контрольная работа, 17 стр. )
Политико-правовые идеи европейского социализма 16-17 вв. Взгляды Т. Мора и Т. Кампанеллы ( Контрольная работа, 5 стр. )
Политико-правовые учения в США в период борьбы за независимость ( Контрольная работа, 25 стр. )
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ АРАБСКОГО ВОСТОКА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ( Контрольная работа, 17 стр. )
Політична думка нового часу (Украина) ( Контрольная работа, 18 стр. )
Предпосылки становления и развития политических взглядов О. Конта. Концепция позитивной политики О. Конта ( Контрольная работа, 17 стр. )
Проблема взаимоотношений государства и церкви в политической концепции Победоносцева ( Курсовая работа, 46 стр. )
Проекты декабристов ( Контрольная работа, 19 стр. )
Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність (Украина) ( Контрольная работа, 18 стр. )
Русская политико-правовая мысль XIX-XX вв. ( Курсовая работа, 30 стр. )
Социализм в истории политико-правовой мысли ( Контрольная работа, 22 стр. )

Вступ 3

1. ЗАРОДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНІ В КНЯЖУ ДОБУ 4

2. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ В КОЗАЦЬКІ ЧАСИ 7

3. УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА В ІМПЕРСЬКИЙ ПЕРІОД 9

4. ПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 14

Висновки 17

Література 18

Будь-яка нація, будь-яка держава не може існувати без певних фундаментальних принципів свого розвитку. Одними з них є політичні положення, які визначають її позиції як на міжнародній арені, так і в процесі внутрішніх перетворень. Політика - це різноманітний світ відносин, діяльності, поведінки, орієнтацій, поглядів соціальних та етнічних груп, що виражають їх інтереси, політичних організацій, інститутів, рухів, лідерів з приводу влади і управління суспільством. Все це на протязі тривалого історичного періоду розглядалося і аналізувалося українськими дослідниками політичного життя нашої країни.

Україна має свої неповторні і оригінальні політичні концепції, які розроблялися багатьма поколіннями політологів, державних, культурних, наукових та релігійний діячів від часів Київської Русі до наших днів.

1. Баранівська Н.П., Верстюк В.Ф., Віднянський С.В. та ін. Україна: утвердження незалежної держави 1991-2001. / під ред. В.М.Литвина. - К., Альтернативи, 2001. - 704с.

2. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. - К., МАУП, 2003. - 424 с.

3. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. Навчальний посібн. - К., Знання, 1999. - 426с.

4. Грушевский М.С. Очерк істории украинского народа. - К., Лыбидь, 1991. - 399с.

5. Ерышев А.А. История политических и правових учений. - К., МАУП, 1998. - 116с.

6. Кириченко М.Г. Основи політології. - К., Либідь, 1995. - 332 с.

7. Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України: події, факти, дати. - К., Зодіак-Еко, 1993. - 176с.

8. Кухта Б. З історії української політичної думки. - К., Генеза, 1994. - 364с.

9. Музиченко П.П. Історія держави і права України / Навч. посіб. - К. Знання, 2000. - 662 с.

10. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч.посіб. - К., Каравела, 2002. - 339с.

11. Політологічний енциклопедичний словник. - К., Генеза, 1997. - 395с.

Примечаний нет.

2000-2018 © Copyright «Sessia-Shop.Ru»